Een droom in ontwikkeling

Achtergrond

Het project Buitenkans is ontstaan als gevolg van de toekomstige sloop en sanering van een tweetal bedrijven op het gebied van de intensieve veehouderij (IV bedrijven). Het betreft een groot bedrijf welke is gelegen aan de Blaktweg te Melderslo en een kleiner ouder bedrijf welke is gelegen aan de Saarweg in America.

De gemeente Horst aan de Maas vindt het van belang dat bedrijven op het gebied van de intensieve veehouderij worden geconcentreerd in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG). Bestaande bedrijven die op dit moment in het buitengebied van de gemeente zijn gesitueerd en welke hinder veroorzaken voor de bebouwde kom wil men graag verwijderen. Ook oude agrarische bebouwing welke niet meer voldoet aan de huidige milieu en welzijnsregels wil men graag verwijderd zien. Het buitengebied wordt hiermee “opgeschoond” zodat het beeld van het platteland nog aantrekkelijker wordt. Hier gaan echter behoorlijke kosten mee gemoeid. Het opkopen en schadeloosstellen van IV bedrijven is erg kostbaar omdat de bedrijven kapitaalintensief zijn en omdat een bron van inkomen wordt weggenomen.

De gemeente Horst aan de Maas heeft er voor gekozen om niet de IV bedrijven op te kopen en schadeloos te stellen maar ze tegemoet te komen in het beschikbaar stellen van bouwcontingenten. Door de inzet van bouwcontingenten is het mogelijk om waarde toe te voegen aan landbouwgrond zodat daarmee geld gegenereerd kan worden voor het schadeloos stellen van de betreffende ondernemer. Het is enigszins vergelijkbaar met de Ruimte voor Ruimte regeling zoals deze door de Provincie Limburg wordt gehanteerd.

Uw droomhuis op u eigen gekozen plekje.
Zelf zoeken, zelf bouwen binnen Horst aan de Maas.
Uw bedrijfslocatie afgestemd op uw wensen.
Nu de mogelijkheid om uw bedrijf aan huis te hebben.
13-10-2016

2 locaties in voorbereiding, laatste titels gereserveerd!

20-01-2016

Woning in aanbouw aan de Vrouwboomweg krijgt vorm