Een droom in ontwikkeling

Binnenkort nieuwe bouwkavel(s) in verkoop!

Achtergrond

Het project Buitenkans is ontstaan als gevolg van de toekomstige sloop en sanering van een tweetal bedrijven op het gebied van de intensieve veehouderij (IV bedrijven).

De gemeente Horst aan de Maas vindt het van belang dat bedrijven op het gebied van de intensieve veehouderij worden geconcentreerd in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG). Bestaande bedrijven die op dit moment in het buitengebied van de gemeente zijn gesitueerd en welke hinder veroorzaken voor de bebouwde kom wil men graag verwijderen. Ook oude agrarische bebouwing welke niet meer voldoet aan de huidige milieu en welzijnsregels wil men graag verwijderd zien. Het buitengebied wordt hiermee “opgeschoond” zodat het beeld van het platteland nog aantrekkelijker wordt. Hier gaan echter behoorlijke kosten mee gemoeid. Het opkopen en schadeloosstellen van IV bedrijven is erg kostbaar omdat de bedrijven kapitaalintensief zijn en omdat een bron van inkomen wordt weggenomen.

De gemeente Horst aan de Maas heeft er voor gekozen om niet de IV bedrijven op te kopen en schadeloos te stellen maar ze tegemoet te komen in het beschikbaar stellen van bouwcontingenten. Door de inzet van bouwcontingenten is het mogelijk om waarde toe te voegen aan landbouwgrond zodat daarmee geld gegenereerd kan worden voor het schadeloos stellen van de betreffende ondernemer. Het is enigszins vergelijkbaar met de Ruimte voor Ruimte regeling zoals deze door de Provincie Limburg wordt gehanteerd.

Uw bedrijfslocatie afgestemd op uw wensen.
Zelf zoeken, zelf bouwen binnen Horst aan de Maas.
Nu de mogelijkheid om uw bedrijf aan huis te hebben.
Uw droomhuis op u eigen gekozen plekje.
06-07-2017

Binnenkort nieuwe bouwkavel(s) in verkoop!

12-05-2017

Bestemmingsplan Campagneweg en Horsterweg ter inzage